voor de vrouwen van bukavu

organiseert

 

de Warmste Quiz

vrijdag 21 april 2017 in Sint-Annazaal

Roklijf 4 - 9300 Aalst

 

Inschrijving en aperitief vanaf 19:00 | Start 20:00

 

Inschrijven:

stort 300 euro per team (max. 4 personen)

op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404

met vermelding  "QUIZ + NAAM VAN HET TEAM"

(fiscaal attest via koning boudewijnstichting)

• • •

zend naam van team + telefoon contactpersoon + logo naar sallet_lut@hotmail.com

Steven Van Herreweghe

presenteert

"De 1ste Warmste Quiz"

een leuke quiz voor iedereen,

voor huis-, tuin- en keukenquizzers,

voor straffe en minder straffe ploegen,

voor amateurs en niet-professionelen,

voor miskende genieën en toogfilosofen,

voor alles- en betweters,

voor mensen met een warm hart !

 

de opbrengst gaat integraal naar

Renaissance

een project in Oost-Congo

(www.renaissance-bukavu.be)

 

Wordt het

Warmste Quizteam!

NIEUWE SITE VANAF MIDDEN MEI 2017